Có 3 kết quả :

Chạy bộ gây quỹ vì trẻ em ung thư

Chạy bộ gây quỹ vì trẻ em ung thư

Ngày 26/4, tại khu chế xuất Tân Thuận, đường Tân Thuận, Quận 7 (TP. Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần VNG tổ chức chương trình “VNG Fun Run” gây quỹ vì trẻ em ung thư. Đây là chương trình chạy bộ giữa nhân viên VNG và những người bạn.