Có 1 kết quả :

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong

Dự án BT rất nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực

TPO - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện các dự án theo hình thức BT… để các địa phương sớm triển khai thực hiện. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết lý do dừng việc thanh toán tài sản công cho các dự án BT do vấn đề này rất nhạy cảm, rất dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực.