Có 1 kết quả :

Du học “nghệ thuật sống”

Du học “nghệ thuật sống”

Họa sĩ thiết kế – đó là con đường không nhiều sinh viên lựa chọn. Tôi chính thức học Graphic Design từ tháng 10/2008. Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, những kiến thức và kinh nghiệm tôi tiếp thu được tương phản rất nhiều với quan niệm lúc trước về ngành đồ họa.