Có 2 kết quả :

Tiên học lễ, hậu học văn

Tiên học lễ, hậu học văn

TP - Khẩu hiệu trên thường được treo trang trọng tại khắp các trường học trên cả nước, song việc triển khai, áp dụng cụ thể vào chương trình học tập thì dường như ít nơi để ý tới.