Có 4 kết quả :

Nobel Vật lý về tay hai tác giả “Hạt của Chúa”

Nobel Vật lý về tay hai tác giả “Hạt của Chúa”

TP - Ngày 8/10, giải Nobel Vật lý 2013 được Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao cho nhà khoa học Bỉ Francois Englert và nhà khoa học Anh Peter Higgs, vì có công dự đoán sự tồn tại của hạt Higgs (còn gọi là “Hạt của Chúa”), giúp giải thích nguồn gốc khối lượng của các hạt hạ nguyên tử để từ đó tạo nên vật chất hữu hình trong vũ trụ.