Có 21 kết quả :

Đà Nẵng không tiếp công dân có hơi men

Đà Nẵng không tiếp công dân có hơi men

Các cơ quan, đơn vị tại TP Đà Nẵng sẽ không tiếp những công dân đến làm thủ tục hành chính trong tình trạng say rượu. Đây là quy định tiếp dân tại tất cả các sở ngành được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ban hành.