Có 1 kết quả :

Sanofi tiếp nối hành trình thiện nguyện 'Giấc mơ cho em' đến BV Ung bướu TP.HCM

Sanofi tiếp nối hành trình thiện nguyện 'Giấc mơ cho em' đến BV Ung bướu TP.HCM

“Giấc Mơ Cho Em” là hoạt động thiện nguyện đã được Sanofi kiến tạo và duy trì trong những năm qua, được thực hiện nhờ ngân sách công ty và nguồn đóng góp của tập thể nhân viên Sanofi Việt Nam thông qua các hoạt động gắn kết nội bộ. Qua nhiều lần tổ chức, “Giấc Mơ Cho Em” đã đem đến sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho hàng trăm em nhỏ đang điều trị tại các bệnh viện ở TP.HCM.