Có 3 kết quả :

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng với hàng hóa xuất khẩu

TP - Liên quan đến vướng mắc của các Cục Thuế địa phương và doanh nghiệp về việc hoàn thuế trong trường hợp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại văn bản số 6421/BTC-TCT.