Có 6 kết quả :

4 đại gia ngân hàng Mỹ rớt tín nhiệm

4 đại gia ngân hàng Mỹ rớt tín nhiệm

Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa đánh tụt xếp hạng Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Bank of New York Mellon, với lý do chính phủ khó có khả năng cứu các nhà băng này nếu xảy ra khủng hoảng.