Có 2 kết quả :

Cánh đồng lúa vàng ươm của tuổi trẻ xã Văn Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An)

Cánh đồng gieo yêu thương

TP - Những thửa ruộng bỏ trống, sâu trũng được tuổi trẻ xã Văn Sơn (Đô Lương, Nghệ An) biến thành cánh đồng lúa vàng ươm. Mô hình “Mượn đất gây quỹ” đã giúp Đoàn xã có thêm nguồn thu ổn định, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo khí thế cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022.
Tan trong rét

Tan trong rét

TP - Mỗi độ rét đậm rét hại về và kéo dài thế này lại nhớ chuyện sáng kiến gieo mạ miền Nam cấy lúa miền Bắc tốn bạc tỷ từng được làm thử. Nhớ là bởi mấy đợt làm thử đều thành công vậy mà sáng kiến ấy chẳng được cơ quan quản lý đoái hoài.