Có 21 kết quả :

Bi hài khám bệnh cho người khác giới

Bi hài khám bệnh cho người khác giới

TP - Không ít người bệnh đã bị bác sĩ sàm sỡ do không có người giám hộ. Ngược lại, không ít bác sĩ thân bại danh liệt vì bệnh nhân cho rằng đã “giở trò” đối với họ. Khám bệnh cho người khác giới lắm chuyện bi hài.