Có 2 kết quả :

Đồ án quy hoạch, tư vấn Việt Nam có thể cạnh tranh với nước ngoài

Đồ án quy hoạch, tư vấn Việt Nam có thể cạnh tranh với nước ngoài

"Một số tác phẩm, công trình đạt giải cao cho thấy các tổ chức tư vấn, doanh nghiệp, các cá nhân trong nước đã cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng với các tư vấn, doanh nghiệp nước ngoài", Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đánh giá tại Lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần 2.