Có 2 kết quả :

Điều động, biệt phái giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học liên trường, liên cấp

Điều động, biệt phái giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học liên trường, liên cấp

TPO - Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên áp dụng dạy học Tiếng Anh, Tin học bắt buộc từ lớp 3. Tuy nhiên, các địa phương hiện thiếu trầm trọng giáo viên ở các bộ môn này. Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa có hướng dẫn, cho phép điều động, biệt phái giáo viên dạy liên trường, liên cấp từ năm học tới.