Có 1 kết quả :

Đưa giáo dục bình đẳng giới vào trường học

Đưa giáo dục bình đẳng giới vào trường học

TP - Đó là một trong ba nội dung của Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới được thông qua trong Hội thảo Bình Đẳng giới và Phòng chống bạo lực giới trong trường học do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở GD & ĐT TP Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Hòa Bình và Phát triển của Tây Ban Nha tổ chức ngày 10/10.