Có 8 kết quả :

Tinh giản biên chế: Phải xem xét cả người có chức vụ

Tinh giản biên chế: Phải xem xét cả người có chức vụ

Về đề án tinh giản 100.000 biên chế của Bộ Nội vụ, bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh “cần phải chỉ rõ địa chỉ chịu trách nhiệm, thậm chí phải xem xét sắp xếp, tinh giản với cả người có chức vụ...”.