Có 1 kết quả :

Chùa Sổ tan hoang vì nhiều sai phạm trong quá trình hạ giải. Ảnh: Mỹ Phạm

Lại tu bổ như phá di tích

TP - Sở VHTT&DL Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tu bổ di tích Chùa Sổ. Tuy nhiên, việc phá chùa thành sự đã rồi này vẫn là vấn đề nhức nhối không riêng ở Hà Nội-nơi có hơn 500 di tích.