Có 1 kết quả :

Lẫn lộn gà ta, gà nhập lậu

Lẫn lộn gà ta, gà nhập lậu

TP - Sau khi đưa trái phép hàng tấn gia cầm Trung Quốc vào tỉnh Lạng Sơn, các đầu nậu phân chia cho một số hộ dân nuôi nhốt trong vườn nhà, biến thành gà làng, vịt xuôi, bán với giá cao.