Có 2 kết quả :

Quảng Nam: Không đánh đổi di sản bằng mọi giá

Quảng Nam: Không đánh đổi di sản bằng mọi giá

TP - Coi bảo tồn là trách nhiệm nặng nề hơn phát triển, đó là một trong những nội dung lãnh đạo thành phố Hội An, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam khẳng định tại họp báo quảng bá Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6, sáng 9/5 tại Bộ VHTTDL.