Có 2 kết quả :

Hình thức cố vấn nghề nghiệp 1-1 giúp tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên khi ra trường

Hình thức cố vấn nghề nghiệp 1-1 giúp tăng khả năng cạnh tranh cho sinh viên khi ra trường

60 học viên (mentee) đã được tập huấn 1-1 với các cố vấn (mentor) giàu kinh nghiệm từ nhiều tổ chức uy tín về 10 lĩnh vực nghề nghiệp; 54 mentors tham gia cố vấn với 170,5 giờ cố vấn là những kết quả nổi bật của chương trình “Cố vấn Nghề nghiệp – Mentoring” do Chương trình Phát triển Thanh niên DynaGen – Live United và Công ty Cổ phần Giải pháp Kết nối Mentori Việt Nam cùng Viện Lãnh đạo ABG thực hiện.