Có 2 kết quả :

Hương Giang Idol: Yêu thành thạo

Hương Giang Idol: Yêu thành thạo

TP - Nói về mối tình vừa đổ vỡ, Hương Giang Idol tổng kết: “Giờ nếu có tình yêu mới tôi sẽ thành thạo hơn chuyện yêu, biết cách dung hòa tính cách hai người”. Có lẽ người đẹp chuyển giới đang biến tình yêu thành một hoạt động chân tay nên mới tự tin lần yêu sau sẽ thành thạo?