Có 1 kết quả :

Du khách trải nghiệm du lịch tái tạo ở làng rau Trà Quế (Quảng Nam)

Du lịch tái tạo lên ngôi

TP - Ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều du khách đã thay đổi nhu cầu du lịch. Không chỉ dừng lại ở giảm thiểu các tác động tiêu cực, họ còn muốn thông qua du lịch tạo ra các tác động tích cực để bù đắp cho sự suy thoái tự nhiên. Hình thái mới này có tên là “du lịch tái tạo”, nghĩa là làm cho điểm đến trở nên tốt đẹp hơn sau mỗi chuyến đi.