Có 1 kết quả :

Ngày du lịch Việt Nam là ngày nào, lịch sử hình thành và ý nghĩa

Ngày du lịch Việt Nam là ngày nào, lịch sử hình thành và ý nghĩa

Vượt qua những khó khăn của những năm tháng chiến tranh ngày du lịch Việt Nam chính thức ra đời, đánh dấu thời khắc lịch sử thành lập Công ty Du lịch Việt Nam. Vậy, ngày của du lịch Việt Nam là ngày nào, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này với ngành du lịch đất nước và từng giai đoạn lịch sử ra sao? Hãy cùng Du lịch 3 miền tìm hiểu thêm về ngày du lịch Việt Nam