Có 1 kết quả :

Còn đây di tích danh nhân Phạm Đình Hổ

Còn đây di tích danh nhân Phạm Đình Hổ

TP - Làng Đan Loan (xã Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương) là quê hương của Phạm Đình Hổ, danh nhân văn hóa lớn của Việt Nam đầu thế kỷ 19. Tại đây hiện còn mảnh đất cũ của danh nhân Phạm Đình Hổ, trên đó có lầu bình thơ, cách đó không xa là mộ của ông.