Có 1 kết quả :

Thủ tướng yêu cầu 17 bộ, cơ quan rút kinh nghiệm

Thủ tướng yêu cầu 17 bộ, cơ quan rút kinh nghiệm

TP - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ “nghiêm túc rút kinh nghiệm” do chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổng hợp Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý.