Có 1 kết quả :

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Như Ý

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Danh sách vụ trưởng cũng bị đóng dấu 'mật'

TPO - “Có cơ quan đóng mật vào cả danh sách vụ trưởng hiện hành, có bộ đóng dấu mật vào cả văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH mà không có tin mật làm cho đại biểu không thể trả lời cử tri thông tin mà mình chất vấn”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu, khi Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, sáng 22/11.