Có 2 kết quả :

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng mới được bầu, Dương Anh Điền. (Nguồn: Internet)

Thành phố Hải Phòng có Chủ tịch mới

Trong Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2010, kết thúc ngày 9-12, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng đã bầu ông Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.