Có 5 kết quả :

Hàng trăm nghìn tấn muối Bạc Liêu đang tồn đọng.

Diêm dân Bạc Liêu 'khóc' trên ruộng muối

TP - Mùa thu hoạch muối năm nay đã dứt từ vài tháng trước nhưng bên bờ ruộng muối Bạc Liêu vẫn còn những tu muối (đống muối) ngồn ngộn vì không tiêu thụ được. Những diêm dân đang từng ngày trông ngóng cuộc giải cứu muối nhưng vô vọng.