Có 1 kết quả :

Sáu đập thủy điện trên sông Sêrêpôk

Sáu đập thủy điện trên sông Sêrêpôk

TP - Trên sông Sêrêpôk hiện có 6 đập thủy điện lớn chặn ngang dòng và một công trình thu gần hết nước đoạn sông dài khoảng 20km đổ sang kênh đào. Môi trường và nguồn lợi thủy sản đang chịu những tổn hại không thể bù đắp.