Có 6 kết quả :

Có phúc mới cưới được gái nạ dòng

Có phúc mới cưới được gái nạ dòng

TPO - Bác Hương Văn ạ, bác rất sai khi than phiền con dâu mình “Đã là gái nạ dòng lại còn không biết thân biết phận”. Điều này cũng xuất phát từ tư tưởng phong kiến lạc hậu trọng nam khinh nữ và việc chỉ coi con mình là tuyệt vời nhất, còn con gái nhà người ta không có giá trị gì.