Có 3 kết quả :

Nợ xấu ngân hàng có thể lên đến 10%

Nợ xấu ngân hàng có thể lên đến 10%

Các chuyên gia nhận định nợ xấu của toàn hệ thống quý 2 sẽ không dừng ở tỷ lệ như Ngân hàng Nhà nước công bố tính đến 31-3, chủ yếu do kinh tế còn khó khăn, doanh nghiệp chưa thể trả nợ ngân hàng.