Có 11 kết quả :

Ông Từ Hồng Lâm biểu diễn bơm xăm ôtô bằng mũi. (Nguồn: Internet)

Dùng mũi vận khí thổi nổ tung xăm ôtô

Dùng miệng thổi bóng hay xăm xe đạp, chuyện đó nhiều người làm được, nhưng nếu dùng miệng thổi căng một chiếc xăm ôtô, không ít người chưa làm xong đã lăn ra vì mệt lả. Với ông Từ Hồng Lâm ở Ủy Hải, Sơn Đông, Trung Quốc, chuyện dùng miệng thổi căm xăm ôtô lại quá bình thường.