Có 4 kết quả :

Cholesterol máu cao

Cholesterol máu cao

Cholesterol cao! Khi có cholesterol cao, có thể phát triển chất béo trong mạch máu. Cuối cùng, các chất béo gây khó khăn đủ máu chảy qua động mạch.