Có 2 kết quả :

Văn hoá đặt giá

Văn hoá đặt giá

TP - “Chắc những doanh nghiệp này đang bận đi đấu giá từ thiện”. Một đại biểu bình luận khá chua chát tại phiên họp HĐND TPHCM sau khi đưa ra những chứng cứ về các doanh nghiệp gây ô nhiễm cho người dân khu vực kênh Ba Bò, khiến người dân - dù thu nhập chỉ 300.000 đồng/tháng - phải góp tiền mua chất chống mùi xú uế.