Có 9 kết quả :

Thị trấn Anh muốn dựng tượng Bác Hồ

Thị trấn Anh muốn dựng tượng Bác Hồ

TP - Hội đồng thị trấn Newhaven của Anh đang có kế hoạch dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới chức địa phương đã phát động cuộc thi thiết kế mẫu tượng đài để tỏ lòng tôn kính vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, người từng lao động với vai trò người làm bánh trên chuyến phà nối giữa Newhaven và Dieppe giai đoạn hậu Chiến tranh Thế giới thứ nhất.