Có 1 kết quả :

Cần xử lý dứt điểm

Cần xử lý dứt điểm

TP - Hơn 1 tháng qua từ khi Nông trường cao su Ia Nhin khai thác gần 50 ha cao su trồng từ năm 1987 lấy đất tái canh bất ngờ bị hàng trăm hộ dân ở xã Ia Ka ra lập lều lấn chiếm. Vụ việc vi phạm này đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.