Có 2 kết quả :

Nhà lục giác dựng trái phép Ảnh: T.Toan

Làm rõ sai phạm ở chùa Sổ

TP - Đó là khẳng định của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội về việc xử lí sai phạm trong dự án tu bổ di tích quốc gia chùa Sổ (Thanh Oai).