Có 1 kết quả :

Công nghệ cao - chìa khoá vàng cho ngành sữa trong nước

Công nghệ cao - chìa khoá vàng cho ngành sữa trong nước

TP - Quan niệm Việt Nam không thể nuôi bò sữa bị đảo ngược. Công nghệ cao đưa chất lượng sữa nội ngang hàng thế giới. Từ sữa bột nhập khẩu pha lại, tốn hàng tỷ USD/năm, người tiêu dùng “đảo chiều”, sang dùng sữa tươi. Đặc biệt, với sự thành công vững chắc của TH true MILK, ngành sản xuất sữa trong nước đang có cơ hội lớn.