Có 7 kết quả :

Hiện tại chú mèo có thể đi lại bằng hai chân sau.

Chú mèo đi bằng hai chân sau

TPO - Chú mèo Mercury bị mất hai chân trước, được tìm thấy khi mới 4 ngày tuổi, còn chưa mở mắt vào tháng 9/2013. Đến nay, chú mèo rất khỏe mạnh và có thể đi lại bằng hai chân sau.
Chó cao 2,2 mét, nặng 70 kg

Chó cao 2,2 mét, nặng 70 kg

Chú chó khồng lồ và thân thiện giống Great Dane, tên Freddy, nặng 70 kg và cao 2.2 mét khi đứng bằng hai chân sau, đang được công nhận là chú chó lớn nhất nước Anh.