Có 1 kết quả :

Sinh viên hệ CNKHTN tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong giờ học. Ảnh: N.H

Đào tạo cử nhân khoa học tài năng: Cái khó bó… nhân tài

TP - Hôm qua, 22/12, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo công tác đào tạo sinh viên cử nhân khoa học tài năng: đánh giá và định hướng phát triển. Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng (CNKHTN) của trường sau 20 năm đã đào tạo được hơn 1.000 cử nhân tài năng. Có nhiều người đã trở thành giáo sư, phó giáo sư thành công trong nước và trên thế giới, nhưng cũng còn không ít những trăn trở.