Có 4 kết quả :

Sân chơi giáo dục liên hoàn về buôn làng vùng sâu

Sân chơi giáo dục liên hoàn về buôn làng vùng sâu

Tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều “Sân chơi cho em” được triển khai đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa. Mỗi sân chơi là mô hình trò chơi giáo dục liên hoàn bao gồm cầu ziczac, tháp tam giác, cầu thăng bằng,... Các trò chơi sẽ giúp trẻ tăng cường vận động thể chất, sự sáng tạo và giúp các em nhanh nhẹn hơn trong việc xử lý tình huống hàng ngày. Những sân chơi này góp phần tạo động lực để các em tích cực đến trường.