Có 3 kết quả :

Trải qua nhiều đợt ghi nhận phản hồi từ người dùng và cập nhật, Laban Key đã dần nhận được nhiều đánh giá tích cực về khả năng tuỳ biến theo thói quen riêng, khả năng vận hành nhanh chóng và ít tốn tài nguyên hệ thống.

Cuộc chiến cần mẫn của 'hiệp sĩ' Unikey

TPO - 20 năm trước, xuất phát từ đòi hỏi của người dùng Việt về bộ gõ tốt và miễn phí trên máy tính, Unikey ra đời. 20 năm sau, cũng từ đòi hỏi về bộ gõ tối ưu với thói quen người dùng di động, Laban Key ra đời.