Có 2 kết quả :

Gia đình NSƯT Thu Quế

Nghệ sỹ và cơm nhà

TP - Làm nghệ sỹ đồng nghĩa với sinh hoạt thất thường. Nhưng vẫn có những nghệ sỹ cố gắng gắn kết gia đình mà đầu tiên là nhờ bữa cơm nhà.