Có 2 kết quả :

Mô hình quy hoạch tổng thể khu vực trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

Công viên Hoàng Thành, bao giờ?

TP - Việt Nam sẽ có công viên văn hóa, lịch sử tầm cỡ đầu tiên-khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. KTS. Đào Ngọc Nghiêm phát biểu trong tọa đàm về phương án bảo tồn khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu rằng, muốn đưa các phương án thiết kế thành hiện thực, cần phải cân nhắc giải pháp về nguồn lực kinh tế.