Có 1 kết quả :

Tác giả Lê Thị Bé Nhung nhận chứng nhận của NXB Trẻ đồng hành xuất bản cuốn sách về công trình của chị.

Cầu nối cho những ý tưởng sáng tạo về giáo dục

TP - Để những công trình, sáng kiến tham gia các cuộc thi không chỉ là ý tưởng nằm trên giấy, Ban tổ chức (BTC) chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” đã kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp để đưa sản phẩm đến gần hơn với cuộc sống, phục vụ giảng dạy.