Có 5 kết quả :

Khám tổng thể

Khám tổng thể

TP - Thực chất của vấn đề nông thôn mới chính là cải thiện, nâng cao đời sống của người nông dân, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, để người nông dân không phải ly hương.
Hội thảo 'Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe'

Hội thảo 'Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe'

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế vừa phối hợp với Văn phòng đại diện công ty Pfizer (Thailand) tổ chức Hội thảo “Quản lý thông tin trong chăm sóc sức khỏe”. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông, cung cấp thông tin y tế trong thời đại truyền thông đa phương tiện cho các bác sĩ trong vai trò quản lý, lãnh đạo tại các bệnh viện lớn của Hà nội và TP.HCM tham dự.
Cam kết chưa đủ

Cam kết chưa đủ

TP - Quá tải bệnh viện, không đủ giường bệnh, phải nằm ghép là cực hình kéo dài nhiều năm, nhiều đời bộ trưởng y tế. Bộ trưởng đương nhiệm Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã nhiều lần tỏ rõ quyết tâm muốn cải thiện tình hình.