Có 2 kết quả :

Xem lại “Cô gái trên sông”

Xem lại “Cô gái trên sông”

TP - Phim Hà Nội mùa đông năm 46 mới chiếu trên VTV gần đây là lần thứ ba tôi được xem. Tôi không còn nhớ cảm xúc của hai lần trước. Nhưng lần này, không chỉ một lần nước mắt tôi trào ra. Tôi cầm máy gọi Đặng Nhật Minh: Cảm ơn anh. Tôi không giấu rằng anh đã khiến cái lão hơn bảy mươi này khóc ròng…