Có 8 kết quả :

Cảm hóa học sinh cá biệt bằng võ đạo

Cảm hóa học sinh cá biệt bằng võ đạo

TP - Trường phổ thông nội trú, Viện Nghiên cứu Phát triển võ Việt Nam và thể thao (Viện IVS, trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) là trường “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam tiếp nhận, đào tạo và cảm hoá học sinh cá biệt trên khắp cả nước gửi về bằng võ đạo.
Phụ huynh cũng 'cá biệt'

Phụ huynh cũng 'cá biệt'

Không ít phụ huynh có hành vi và cách dạy con làm ảnh hưởng lớn đến việc phát triển nhân cách của con em mình và “vô hiệu hóa” mọi nỗ lực giáo dục học sinh (HS)của nhà trường. Nhiều giáo viên cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước cách hành xử của một số phụ huynh “cá biệt”.