Có 1 kết quả :

'Khai ruộng', người kéo bừa thay trâu

'Khai ruộng', người kéo bừa thay trâu

TPO – Trong khi nhiều người vẫn còn đang ăn Tết, du xuân… thì nông dân ở nhiều nơi phải ra đồng làm việc. Không trâu, không tiền thuê máy, một số hộ nông dân ở  Hưng Yên phải dùng sức người kéo bừa.