Có 4 kết quả :

Tập Cận Bình - những điều ít biết

Tập Cận Bình - những điều ít biết

TP - Khi làm Bí thư huyện ủy Chính Định (Hà Bắc), ông Tập Cận Bình đã nhường xe cho cán bộ cao tuổi sử dụng; lúc làm lãnh đạo ở Phúc Châu, ông dành tiền lương tài trợ dài ngày cho học sinh nhà nghèo ăn học… Vì vậy ông được dân chúng gọi là “Bí thư bình dân”.