Có 4 kết quả :

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia thăm Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italia do Đô đốc Giampaolo Di Paola, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến12-1-2013.